. BIG FISH & CO.

Vítejte na našich stránkách

a vplujte s námi do nových dimenzí světa public relations


Kdo jsme a co umíme nejlépe

Jsme agentura, která se nebojí bořit zaběhlé standardy. Takový přístup si můžeme dovolit díky řadě profesionálů s dlouhodobou praxí v oboru. Od roku 2008 budujeme silné vazby v médiích a na poli VIP osobností.

Klienti nás nejčastění vyhledávají kvůli našemu komplexnímu přístupu ke strategii, inovativnímu řešení a precizní realizaci. Média si pochvalují náš přístup a spolupráci.

Hlásíme se a podporujeme principy Stockholmské charty ICCO - tato charta byla vytvořena, aby vytvořila standardy v oblasti PR. Cílem charty je (díky dodržování standardů) dát vzniknout novým obchodním vztahům založeným na důvěře a uspokojení klienta. Součástí dokumentu jsou etické kodexy – jako dodržování nezávislosti, slibů, pravdivosti a soukromí.

PR služby / Media relations

Spolupracujeme se všemi vydavatelskými domy, televizemi a on-line médii, komunikujeme přímo s redakcemi a šéfredaktory.

Strategické poradenství

Na základě rozpočtu a potřeb značky navrhneme nejefektivnější strategii pro dosažení cílů.

Opinion leaders a celebrity

Vytipujeme správného „mluvčího“ za vaši značku a řádně pustíme do médií, pokud si to klient přeje.

Blogeři

Spolupracujeme se širokým spektrem blogerů, účastníme se Utuberingu. Pořádáme blogerská setkání.

Testování a spotřebitelské recenze

Ve spolupráci s vybranými portály pořádáme spotřebitelské testování s výsledky publikovanými na prodejních portálech. Pořádáme testování s redakcemi.

CSR / Reputation Management

Pro velké korporace připravujeme programy o odpovědnosti vůči společnosti, veřejné správě. Napravujeme reputaci firem.

Life hacking

Zaměřujeme se na Life hacking u našich partnerů. Díky trikům, zjednodušením či novátorským metodám, zvýšujeme produktivitu a efektivitu.


Reference

aktuálně obsluhujeme :  27  různých značek

S agenturou BIG FISH & CO. spolupracujeme několik let. Neustále přinášejí nové kreativní myšlenky, které dokáží výborně aplikovat, aby přinesli přidanou hodnotu nejen v kvantitě, ale především v kvalitě komunikačních aktivit.
Jiří Hauptmann, Head of Corporate Relations and Public Affairs Corporate Relations Heineken
Pro mě je BIG FISH & CO. zárukou správných kontaktů na těch nejdůležitějších místech. Ví, kdy a na koho se obrátit. Práce s nimi i jejich výsledky Vás budou bavit!
Lidija Erlebachová, ex-PR manažer Henkel ČR
Na osmileté spolupráci s agenturou BIG FISH & CO. oceňujeme kreativní přístup s vlastni invencí, který i nás posunuje dopředu. Daří se nám pružně řešit nejen nákup mediálního prostoru ve spolupráci s mediálkou, ale i nestandardní formy spolupráce.
Iveta Lébrová, Harper‘s Bazaar
Na agentuře BIG FISH & CO. oceňujeme nejen schopnost zpracovat strategický brief na náš komplexní business, ale též kreativitu při jeho naplňování a v neposlední míře i dosaženou efektivitu naší investice (obzvláště pak realizované synergie při propojováníí ATL, PR a online médií). Na celém teamu agentury si velmi vážíme bezprostřednosti, flexibility a akčnosti, které se osvědčují např. i v interakci s našimi jinými agenturami či přímo s našimi obchodními partnery.

Podporujeme zajímavé neziskové organizace a projekty

Nezisková organizace S KOČÁRKEM PRAHOU.org svým dlouhodobým působením upozorňuje na problémy, které trápí těhotné ženy a mladé rodiny s malými dětmi v anonymním prostředí města.

Kontaktní údaje

Fakturační adresa:
BIG FISH & CO., s.r.o.
Křenova 438/3
162 00  Praha 6 - Veleslavín

IČ: 24655031    DIČ: CZ24655031


Korespondenční adresa:
BIG FISH & CO., s.r.o.
Křenova 438/3
162 00  Praha 6 - Veleslavín


T: (+420) 730 518 000 (recepce)


Provoz kanceláře: 9:00 - 17:00 hod

Společnost zapsaná v obch. rejstříku, vedeného Měst. Soudem v Praze, oddíl C, vložka 163722